Chọn và điền từ thích hợp vào chỗ trống các câu sau đây |Trang nhã (1), công việc (2), tự chọn (3), tươm tất (4), khác nhau (5), ăn uống (6) Trang trí bàn ăn lịch sự, ………………….., góp phần làm cho bữa ăn thêm ……………….. và gọn gàng. Trong bữa ăn tự phục vụ, thực đơn gồm nhiều món ăn ………………., khách ……………. món ăn theo sở thích của mình.

02/04/2021