Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để có câu trả lời đúng và rõ nghĩa. |Trong bữa tiệc ngồi với bàn hình chữ nhật , người tổ chức thường bố trí . . . . . . . . . dành cho . . . . . . . và . . . . . . . . Thông thường chủ tiệc ngồi ở . . . . . . . và khách chính ngồi ở bên . . . . . . . . . chủ tiệc. Từ đó xác định vị trí các khách cón lại theo theo . . . . . . . . . khách càng quan trọng càng ngồi gần chủ tiệc. |(1)nguyên tắc |(2) chủ tiệc |(3) đầu bàn |(4) tay phải |(5) vị trí ngồi |(6)khách chính.

02/04/2021