Chọn cách làm chín cho phù hợp với những món ăn sau: |1. Bánh xèo chín bằng…… | 2. Bánh cuốn chín bằng ……| 3. Bánh ít trần chín bằng …… |4. Bê thui chín bằng…… |5. Bánh chưng chín bằng…… |6. Chả trứng chín bằng…… |(a) cách nấu trong nước. |(b) cách luộc hay hấp. |(c) cách tráng dùng ít chất béo |(d) nhiệt trực tiếp. |(e) tráng làm chín bằng hơi nước. |(f) hơi nước

02/04/2021