Cháo là một món ăn chủ yếu dùng gạo nấu nhừ với nhiều nước. Món cháo tạo thành là do xảy ra hiện tượng tinh bột bị……

02/04/2021