Câu 26: Thức ăn thừa vẫn có thể bảo quản để tái sử dụng cho bữa sau nhưng nếu bảo quản không đúng nguyên tắc, vi khuẩn có thể tấn công vào thức ăn và gây ngộ độc. Hãy chọn cách bảo quản thức ăn nào sau đây hợp lý và an toàn?

02/04/2021