Cách nấu nước dùng quyết định sự thành công cho các món nước. Nước dùng của mỗi loại nguyên liệu sẽ có thời gian nấu khác nhau. Thông thường, nấu nước dùng từ xương bò: 8 – 10 giờ, từ xương heo: 3 – 6 giờ. Theo em, nấu nước dùng từ hải sản thì mất thời gian bao lâu?

02/04/2021