Cách để món chả trứng hấp có màu vàng tươi, đẹp trên bề mặt của chả cần phải:

02/04/2021