Bột làm bánh thường hay dính vào bàn trong lúc nhồi , làm thế nào để chống dính cho bột?

02/04/2021