Bơ là một nguyên liệu không thể thiếu khi làm bánh. Làm thế nào để kiểm tra độ mềm của bơ?

02/04/2021