Bơ đã cắt nhưng chưa ăn liền sẽ dễ bị chuyển sang màu nâu. Làm thế nào để bảo quản chúng không bị chuyển màu?

02/04/2021